Արևշատի սուրբ Աստվածածին եկեղեցի
Մելիքաշենի Սբ. Հարություն եկեղեցին
Մոշխմհատի Սբ. Աստվածածին եկեղեցին
Մատաղիսի Սբ. Եղիշա եկեղեցին
Պտկաթաղի վանքը
Երիցուշենի եկեղեցի
Պահակսարի մատուռը
Եղեգնուտի «Ծմակա անապատ» վանք
Մարիամաձորի Շենին կամուրջը
Թալիշի Սբ. Ամենափրկիչ եկեղեցի
Սթունիսի երկրորդ եկեղեցին
Ծակուռիի Սբ. Աստվածածին եկեղեցի (Ծաղկավանք)
Սթունիսի առաջին եկեղեցի
Եղեգնուտի մատուռը
Տահիսի կամուրջ
Ավետարանոցի հին կամուրջ
Տանձատափի եկեղեցին
Ճապկուտի եկեղեցին
Ցորի Սուրբ Լուսավորիչ եկեղեցի
Ճոխտ Պըռվածառ (Զույգ պառավածառ) վանք
Մոխրենեսի «Օխտը դռնի» վանք
Հարարի սուրբ Ստեփանոս եկեղեցի
Մակուն կամուրջ
Թուխնակալ ապարանք
Հոռեկավանք (Գլխովանք)
Հերիկի սուրբ Գևորգ եկեղեցի
Թաղավարդի սբ․ Աստվածածին եկեղեցի
Կատոսավանք
Շուշիի Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցի (Կանաչ ժամ)
Եկեղեցի Մարխաթուն
Թեժ եկեղեցի
Միրիկի սուրբ Աստվածածին եկեղեցի
Հակակուի սուրբ Աստվածածին եկեղեցի
Հալիվորի կամուրջ
Զորախաչ եկեղեցի
Մեծ Թաղեր գյուղի սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցի
Վակունիսի եկեղեցի
Վանքասարի եկեղեցի
Արախիշի եկեղեցի
Հին Թաղասեռի կամուրջ
Հադրութի Սուրբ Հարություն եկեղեցի
Հանդաբերդի վանք
Ավետարանոցի Սբ. Աստվածածին եկեղեցի
Հոչանցի Սբ. Ստեփանոս եկեղեցի
Մկնատամի խաչ վանք
Հակի սբ. Մինաս եկեղեցի
Ամուտեղ
Մելիք Հայկազի ապարանք
Շալվայի սուրբ Պողոս-Պետրոս եկեղեցի
Կավաքավանք
Մելիք Բեգլարյաններ ամրոց եվ ապարանք
Թաքյաղայա գյուղի եկեղեցի
Կատարո վանք
Կարմիր վանք
Հանդաբերդ
Տողի մելիքական ապարանք
Վարազգոմի եկեղեցի
Սպիտակ խաչ վանք
Սուրբ Ստեփանոս, Տող
Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցի
Ծիծեռնավանք
Ծարի սուրբ Գրիգոր և սուրբ Սարգիս եկեղեցիներ
Ազոխի քարանձավ
Տիգրանակերտ