Առաքելի սբ․ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին
Դադիվանքի անանուն անապատը
Վարդաշատի սբ․ Հռիփսիմե եկեղեցին
Մադաթաշենի սբ․ Աստվածածին եկեղեցին
Կարմրակուճի սբ․ Ամենափրկիչ եկեղեցին
Խանձաձորի սբ․ Աստվածածին եկեղեցին
Թաղավարդի Բերդահոնջ եկեղեցին
Բերքնիի եկեղեցին
Թաղասեռի սբ. Աստվածածին եկեղեցին
Ուխտաձորի սբ. Աստվածածին եկեղեցին
Սարինշենի սբ․ Աստվածածին եկեղեցին
Պլեթանցի սբ․ Ստեփանոս եկեղեցին
Այգեստանի սբ․ Հարության եկեղեցին
Ավետարանոցի Կուսանաց անապատ
Ջրաբերդի (Մուլքուդարա) սբ․ Աստվածածին եկեղեցին
Ցոր գյուղի սբ․ Ամենափրկիչ եկեղեցին
Տյաքի սբ. Մեսրոպ եկեղեցին
Հողերի սբ․ Աստվածածին եկեղեցին
Հարթագոմերի եկեղեցին
Վանանդի (Մազրա) եկեղեցին
Հին Նորաշեն եկեղեցին
Տումիի Խուտը դռե վանքը
Տումի գյուղի սբ․ Հովհաննես եկեղեցին
Արևշատի սբ․ Աստվածածին եկեղեցին
Մելիքաշենի սբ. Հարություն եկեղեցին
Մոշխմհատի սբ. Աստվածածին եկեղեցին
Մատաղիսի սբ. Եղիշա եկեղեցին
Պտկաթաղի վանքը
Երիցուշենի եկեղեցին
Պահակսարի մատուռը
Եղեգնուտի «Ծմակա անապատ» վանքը
Մարիամաձորի Շենին կամուրջը
Թալիշի սբ. Ամենափրկիչ եկեղեցին
Սթունիսի երկրորդ եկեղեցին
Ծակուռիի սբ. Աստվածածին եկեղեցին (Ծաղկավանք)
Սթունիսի առաջին եկեղեցին
Եղեգնուտի մատուռը
Տահիսի կամուրջը
Ավետարանոցի հին կամուրջը
Տանձատափի եկեղեցին
Ճապկուտի եկեղեցին
Ցորի Սուրբ Լուսավորիչ եկեղեցին
Ճոխտ Պըռվածառ (Զույգ պառավածառ) վանքը
Մոխրենեսի «Օխտը դռնի» վանքը
Հարարի սբ․ Ստեփանոս եկեղեցին
Մակուն կամուրջը
Թուխնակալ ապարանքը
Հոռեկավանք (Գլխովանք)
Հերիկի սբ․ Գևորգ եկեղեցին
Թաղավարդի սբ․ Աստվածածին եկեղեցին
Կատոսավանք
Շուշիի Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին (Կանաչ ժամ)
Եկեղեցի Մարխաթուն
Թեժ եկեղեցին
Միրիկի սբ․ Աստվածածին եկեղեցին
Հակակուի սբ․ Աստվածածին եկեղեցին
Հալիվորի կամուրջը
Զորախաչ եկեղեցին
Մեծ Թաղեր գյուղի սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին
Վակունիսի եկեղեցին
Վանքասարի եկեղեցին
Արախիշի եկեղեցին
Հին Թաղասեռի կամուրջը
Հադրութի սբ․ Հարություն եկեղեցին
Հանդաբերդի վանքը
Ավետարանոցի սբ. Աստվածածին եկեղեցին
Հոչանցի սբ. Ստեփանոս եկեղեցին
Մկնատամի խաչ վանքը
Հակի սբ. Մինաս եկեղեցին
Ամուտեղ
Մելիք Հայկազի ապարանքը
Շալվայի սբ․ Պողոս-Պետրոս եկեղեցին
Կավաքավանք
Մելիք Բեգլարյաններ ամրոցը եվ ապարանքը
Թաքյաղայա գյուղի եկեղեցին
Կատարո վանքը
Կարմիր վանքը
Հանդաբերդ
Տողի մելիքական ապարանքը
Վարազգոմի եկեղեցին
Սպիտակ խաչ վանքը
Տողի սբ․ Ստեփանոս եկեղեցին
Շուշիի սբ․ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցին
Ծիծեռնավանք
Ծարի սբ․ Գրիգոր և սբ․ Սարգիս եկեղեցիները
Ազոխի քարանձավը
Տիգրանակերտ