Համլետ Պետրոսյան
Ծրագրի գիտական ղեկավար
պ․ գ․ դ․, պրոֆեսոր, ԵՊՀ մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ

Աննա Լեյլոյան-Եկմալյան
Ծրագրի գիտական ղեկավար
Արևելյան լեզուների և քաղաքակրթությունների ազգային ինստիտուտի (ԻՆԱԼԿՈ) պրոֆեսոր-հետազոտող, դասախոս

Հայկուհի Մուրադյան
Ծրագրի գործառնական պատասխանատու
 ԵՊՀ մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ

Լյուբա Կիրակոսյան
Հուշարձանների նկարագրություն
Ճարտարապետության դոկտոր, պրոֆեսոր

Նժդեհ Երանյան
Հուշարձանների նկարագրություն
պ. գ. թ., Հայաստանի պատմության թանգարանի գիտական գծով փոխտնօրեն

Սասուն Դանիելյան
Հուշարձանների նկարագրություն, կայքի տեխնիկական պատասխանատու
Հայկական Ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի (ՀՃՈՒ) լուսանկարիչ

Գայանե Բուդաղյան
Հուշարձանների նկարագրություն
Պատմական միջավայրի պահպանության Հադրութի շրջանային պետական ծառայության պետ

Համազասպ Աբրահամյան
Հուշարձանների նկարագրություն

Հայաստանի պատմության թանգարանի հնագիտության բաժնի ֆոնդապահ-գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի ասպիրանտ

Ռուբեն Հովսեփյան
Մեդիա հարթակի մշտադիտարկում
պ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող

Արմինե Տիգրանյան
Մշակութային ժառանգության իրավական դաշտի հետազոտում
ԵՊՀ մշակութաբանության բաժնի ասպիրանտ

Տատյանա Վարդանեսովա
Հայերենից ռուսերեն թարգմանություններ
պ․ գ․ թ․, ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի հնագիտության լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող

Անուշ Սաֆարյան
գործավար, կայքի տեխնիկական պատասխանատու
ԵՊՀ մշակութաբանության ամբիոնի ավագ գործավար


Արման Գրիգորյան

Հուշարձանների մշտադիտարկում Արցախում

Հարություն Խուդանյան
Հայերենից անգլերեն թարգմանություններ
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի հին դարերի բաժնի կրտսեր գիտաշխատող

Դիանա Զարդարյան
Հայերենից անգլերեն և ռուսերեն թարգմանություններ

Ադամ Պոմիչինսկի
Հետազոտող

Պոզնանի համալսարանի Մարդաբանության և ազգագրության

ինստիտուտի պրոֆեսոր, Լեհաստան