Այս նախաձեռնությունը հնարավոր չէր լինի առանց մարդկանց և կազմակերպությունների նվիրատվությունների, ովքեր մտահոգ են տարածաշրջանի մշակութային ժառանգության պահպանությամբ: Ձեր նվիրատվությունը հնարավորություն է տալիս ընդլայնել այս նախագիծը և հանրայնացնել այն: