1. Զինված ընդհարման դեպքում մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին Հաագայի 1954 թվականի կոնվենցիա //https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75856
  2. Զինված հակամարտությունների ժամանակ մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին 1954 թվականի Հաագայի կոնվենցիայի երկրորդ արձանագրություն(Հաագա, 1999 թվականի մարտի 26) // https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=31415
  3. Զինված ընդհարման դեպքում մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին 1954 թվականի Առաջին արձանագրություն // http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=37365
  4. Ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու եվ պատժելու մասին 1948 թվականի կոնվենցիա//https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75835
  1. Պատերազմի ժամանակ քաղաքացիական բնակչության պաշտպանության մասին 1949 թվականի օգոստոսի 12-ի ժնևի կոնվենցիա // https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=20872
  2. Միջազգային զինված ընդհարումների զոհերի պաշտպանության մասին 1949 թվականի օգոստոսի 12-ի ժնևի կոնվենցիաների (Արձանագրություն 1) //https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=81055
  3. Միջազգային բնույթ չկրող զինված ընդհարումների զոհերի պաշտպանության մասին 1949 թվականի օգոստոսի 12-ի ժնեվի կոնվենցիաների, (Արձանագրություն 2) // https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=81049
  4. Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 2003 թվականի կոնվենցիա// https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=31391
  5. Մշակութային և բնության համաշխարհային ժառանգության պաշտպանության մասին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 1972 թվականի կոնվենցիա //https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75870
  6. Մշակութային ժառանգության նշանակությունը հասարակության համար Եվրոպայի Խորհրդի 2005 թվականի շրջանակային կոնվենցիա, Ֆարո// http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=74529