«Ես և իմ եղբայրը»

Խաչքարային քանդակ, 1208 թ., Շուշի:

«Թիւն :ՈԾԷ: / Ես` Աւանէս կանգնեց[ի]»