Մանրամասներ․ խաչքար, 1239 թ.։ Բռիեղցի վանք, Արցախ։

Արձանագորւթյունը խաչից ներքև, հինգ տող։ Ընթեռնելի է մասամբ, այն էլ մոտավոր։

«[Խ]ԱԹՈՒՆ

ԿԱՆԳՆԵՑԻ

ԶԽԱՉՍ ՀԱԻՐ

ԻՄՈՅ…

…»

Հարավային կողին թվականն է.

«Հ Թ ։Ո։

։Ձ։ ։Ը։ » (1239 թ)

ՀԹ – նշանակում է Հայոց Թուական։

Պատկերաքանդակը (նկարագրությունը ձախից աջ)․ գահավորակին պատկերված է հանգուցյալը, ապա մատռվակը, որը ձախ ձեռքով բռնել է սափորը, իսկ աջով գավաթը մեկնում է նրան։ Աջ կողմում ավանդական զգեստ հագած երկու կին են՝ հավանաբար հանգուցյալի կինը և աղջիկը։