Շուշի

Հայոց վերին կամ հին հանգստարան, 18-19-րդ դարեր:

Ավերվել է ադրբեջանցիների կողմից անցած դարի 80-ական թվականններին: