Սխտորաշենի Տնջրուն աղբյուրը

Տեղադրությունը

Գտնվում է Մարտունու շրջանի Սխտորաշեն գյուղի տարածքում, նշանավոր սոսի (տնջրի) ծառի մոտ (նկ. 1):

Նկ. 1 Աղբյուրի ընդհանուր տեսքը, 2023 թ․, լուս. Ա. Գրիգորյանի:

Պատմական ակնարկ

Աղբյուրի հուշապատին պահպանվել է շինարական արձանագրությունը. «Կառուցաք աղբիւրս Տ[է]ր  / Յովհաննէս Կիսիբէկի[ե]նց / Ներսես Մուսաելեան /Մանաս Գասպարեան» (նկ. 2)։

Նկ. 2 Աղբյուրի շինարարական արձանագրությունը, 2023 թ․, լուս. Ա. Գրիգորյանի:

Ըստ տեղի ծերունիների վկայության աղբյուրը կառուցվել է 1898 թվականին (Կիսիբեկյան 2011, 83):

Ճարտարապետական-հորինվածքային քննություն

Կառուցված է տեղական կիսամշակ սպիտակ կրաքարով և շաղախով։ Նավը և դիմահայաց պատի ստորին հատվածը  սրբատաշ են։ Ունի երեք ակ։

Աղբյուրի երկարությունը 16 մետր է, բարձրությունը` 2 մետր։

Վիճակը պատերազմից առաջ, ընթացքում և պատերազմից հետո

Աղբյուրը ռազմական գործողությունների ժամանակ չի տուժել։

Գրականություն

  1. Կիսիբեկյան 2011 – Կիսիբեկյան Ա., Հուշեր, Երևան:
Սխտորաշենի Տնջրուն աղբյուրը
Սխտորաշենի Տնջրուն աղբյուրը
Սխտորաշենի Տնջրուն աղբյուրը
Արցախ