Խաչմաչ գյուղի աղբյուրը

Տեղադրությունը

Խաչմաչ գյուղի աղբյուրը գտնվում է Ասկերանի շրջանի համանուն գյուղում՝ գյուղից 2 կմ հարավ-արևմուտք (նկ. 1):

Նկ. 1 Աղբյուրի ընդհանուր տեսքը, լուս. Ա. Գրիգորյանի:

Պատմական ակնարկ

Աղբյուրի կառուցման մասին վկայում է շինարարական արձանագրությունը, համաձայն որի՝ այն կառուցվել է 1900 թվականին. «Այս աղբուրը կառուցաւ Մնացական Յոսէփեանը, իսկ շինութիւնը շինեց նորա թոռը Բաբա Անդօնեան Մնացականեանց 1900 թ.» (նկ. 2): Շինարարական արձանագրությունը գտնվում է կամարների միջև (նկ. 3): Գյուղի բնակչությունը այն անվանում է «Թուղուպվա» աղբյուր:

Նկ. 2 Աղբյուրի կառուցման արձանագրությունը, լուս. Ա. Գրիգորյանի:

Նկ. 3 Աղբյուրի կառուցման արձանագրությունը, լուս. Ա. Գրիգորյանի:

Ճարտարապետա-հորինվածքային նկարագրություն

Աղբյուրը կառուցված է տեղական կրաքարով, կրաշաղախով: Այն ունի երեք կամարակապ, թաղակապ բաժանմունք՝ յուրաքանչյուրում մեկական երկար քարե նավով (նկ. 4, 5):

Նկ. 4 Աղբյուրի կամարակապ ծավալը, լուս. Ա. Գրիգորյանի:

Նկ. 5 Աղբյուրի կամարակապ ծավալը, լուս. Ա. Գրիգորյանի:

Վիճակը պատերազմից առաջ և հետո

Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում աղբյուրը չի տուժել:

Խաչմաչ գյուղի աղբյուրը
Խաչմաչ գյուղի աղբյուրը
Ասկերանի շրջան
Արցախ