Ղուզեն կամուրջը

Տեղադրությունը

Գտնվում է Հադրութի շրջանի Թաղասեռ գյուղի հարավային մասում՝ Ղուզեն գետ կոչվող գետակի վրա (նկ․ 1, 2)։

Նկ. 1 Կամրջի տեսքը արևմուտքից, 2014, լուս․` Գ․ Բուդաղյանի

Նկ. 2 Կամրջի տեսքը արևելքից, լուս․` ԱՀ Պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայության էլեկտրոնային շտեմարան

Պատմական ակնարկ

Կամուրջը կապում է Հադրութ-Ցոր-Ջրական-Արաքսի հովիտ ճանապարհը։ Հստակ թվագրություն չկա, կառուցվածքային առանձնահատկությունից ելնելով,  20 րդ դարի առաջին կեսի կառույց է։

2020 թվականի նոյեմբերից գտնվում է ադրբեջանական վերհսկողության տակ։

Ճարտարապետական – հորինվածքային քննություն

Ղուզեն կամուրջն ունի միաթռիչք թաղակապ հորինվածք։ Կառուցված է կոպտատաշ և սրբատաշ քարերով ու կրաշաղախով։ Ամբողջությամբ սրբատաշ են թաղի կամարի եզրամասերը և խելերի դիմային հատվածները։ Երկարությունը 13 մետր է, լայնությունը 7 մետր, բարձրությունը 6 մետր։

Վիճակը պատերազմից առաջ, ընթացքում և հետո

Կամուրջը գտնվում էր լավ վիճակում, 2020 թվականի ռազմական գործողությունների ընթացքում չի տուժել։

Ղուզեն կամուրջը
Ղուզեն կամուրջը
Հադրութի շրջանի Թաղասեռ գյուղ
Արցախ