1. Պետրոսյան Հ․, Շուշիի և շրջակայքի խաչքարային մշակույթը
 2. Պետրոսյան Հ․, Ադրբեջանական քաղաքականության մասին
 3. Պետրոսյան Հ․, Արցախի Տիգրանակերտի հնագիտական հետազոտության «անօրինականության» մասին
 4. Պետրոսյան Հ․, Հայ-ադրբեջանական հակամարտության բնույթի մասին
 5. Տիգրանյան Ա․, Արցախահայության ոչ նյութականմշակութային ժառանգության պաշտպանության մեխանիզմները
 6. Տիգրանյան Ա․, Արցախահայության նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մեխանիզմները․ Արդի միջազգային-իրավական համակարգում
 7. Սաֆարյան Ա․, Ավանդույթը և վարպետը․ Արցախի արդի խաչքարային մշակույթն ըստ Ռոբերտ Ասկարյանի ստեղծագործությունների
 8. Պետրոսյան Հ., Մուրադյան Հ., Արցախի մշակութային ժառանգությունը հարձակումների թիրախում
 9. Տիգրանյան Ա., Շուշիի սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցու թիրախավորման դեպքի քննություն
 10. Երանյան Ն., Պետրոսյան Հ., Տողի սբ. Հովհաննես եկեղեցու հնագիտական հետազոտության հիմնական արդյունքները
 11. Պետրոսյան Հ., Արցախի Տիգրանակերտի հնագիտական թանգարանի ոդիսականը
 12. Պիկիչյան Հռ., Ազգային երաժշտության զարգացման խորհրդային տեսլականը. էթնոերաժշտագիտական դիտարկումներ
 13. О “незаконности” архелогического исследованя Арцахского Тигранакерта
 14. Петросян Г., Мурадян А., Под прицелом – культурное наследие Арцаха
 15. Petrosyan H., Yeranyan N.,The Monumental Culture of Artsakh
 16. On the “illegality” of the archaeological study of Tigranakert of Artsakh
 17. On the nature of the Armenian-Azerbaijani conflict
 18. Petrosyan H., The Culture of Julfa Khachkars and thair Repatriation movement
 19. Petrosyan H., Ethnocide in Artsakh: The Mechanisms of Azerbaijan’s Usurpation of Indigenous Armenian Cultural Heritage
 20. Petrosyan H., Muradyan H., Cultural heritage of Artsakh under attack
 21. Petrosyan H., Muradyan H., Le Patrimoine Culturel de L'Artsakh, Cible des Attaques
 22. Tigranyan A., Azerbaijan’s Policy Regarding Misappropriation of Armenian Cultural Heritage in the Light of International Principles (Authenticity, Integrity, Cultural Significance, Outstanding Universal Value) of Heritage Protection