1. Պետրոսյան Հ․, Շուշիի և շրջակայքի խաչքարային մշակույթը։
 2. Պետրոսյան Հ․, Ադրբեջանական քաղաքականության մասին:
 3. Պետրոսյան Հ․, Արցախի Տիգրանակերտի հնագիտական հետազոտության «անօրինականության» մասին:
 4. Պետրոսյան Հ․, Հայ-ադրբեջանական հակամարտության բնույթի մասին
 5. Տիգրանյան Ա․, Արցախահայության ոչ նյութականմշակութային ժառանգության պաշտպանության մեխանիզմները
 6. Տիգրանյան Ա․, Արցախահայության նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մեխանիզմները․ Արդի միջազգային-իրավական համակարգում
 7. Սաֆարյան Ա․, Ավանդույթը և վարպետը․ Արցախի արդի խաչքարային մշակույթն ըստ Ռոբերտ Ասկարյանի ստեղծագործությունների
 8. Պետրոսյան Հ., Մուրադյան Հ., Արցախի մշակութային ժառանգությունը հարձակումների թիրախում
 9. Տիգրանյան Ա., Շուշիի սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցու թիրախավորման դեպքի քննություն
 10. О “незаконности” архелогического исследованя Арцахского Тигранакерта.
 11. Петросян Г., Мурадян А., Под прицелом – культурное наследие Арцаха.
 12. On the “illegality” of the archaeological study of Tigranakert of Artsakh.
 13. On the nature of the Armenian-Azerbaijani conflict.
 14. Petrosyan H., The Culture of Julfa Khachkars and thair Repatriation movement.
 15. Petrosyan H., Ethnocide in Artsakh: The Mechanisms of Azerbaijan’s Usurpation of Indigenous Armenian Cultural Heritage.
 16. Petrosyan H., Muradyan H., Cultural heritage of Artsakh under attack.
 17. Petrosyan H., Muradyan H., Le Patrimoine Culturel de L'Artsakh, Cible des Attaques.